UNIDADES DIDÁCTICAS INTEGRADAS
aprendizaxes baseadas en proxectos
ACTIVIDADES
recursos analóxicos e dixitais

Educacion Plástica e Visual

Proxecto (en obras) 2017/18

Unha idea de:
Tania González Tella e J.M. García Plazuelo